Pages

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Tại sao phải thắp 3 nén nhang và lạy 3 lạy

Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao phải thắp 3 nèn nhang mà mà không được thắp 2 hoặc 4 hoặc phải  vái lạy 3 lạy rồi cầu khấn gì thì mói cầu không? Hôm nay chuyên mục Tâm Linh của Tử vi Phong Thủy 365 sẽ cùng bạn đi tìm hiểu lý do nhé!

Theo tín ngưỡng của người Việt và sách tử vi 2017 có ghi: thắp nhang lên bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà, tổ tiên là một lòng thành tâm mong muốn điều tốt đẹp, cầu bình an , hạnh phúc, tài lộc cho gia đinh. Thê nên 3 nén nhang và 3 lạy có ý nghĩa rất sâu xa, liên quan mật thiết đến văn hóa và niềm tin của người Việt Nam/1. Thắp 3 nén nhanh

- Theo ngôn ngữ Phật học, 3 nén nhang lạy trước tượng Phật có ý nghĩa tương ứng với " giới hương, định hương và huệ hương. ".

  • Nén nhang thứ nhất được gọi là "giới hương" nghĩa là trước mặt Phật biểu đạt lòng quyết tâm của mình, từ bỏ thói quen xấu, từ bỏ suy nghĩ xấu.
  • Nén nhang thứ hai gọi là "định hương" có ý nghĩa là dù có điều gì xảy ra trong cuộc sống, tinh thần cũng sẽ bình tĩnh, cầu mong luôn suy nghĩ sáng suốt, hành động theo lí trí.
  • Nén nhang thứ ba 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau hơn. Đó có thể là : Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng); Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới); Tam thời (Quá khứ – Hiện tại – Tương lai); Tam vô lậu học (Giới – Định – Tuệ) của nhà Phật. Điều này lý giải vì sao ở sân chùa thường có 3 đỉnh hương to.

- Theo nhà nghiên cứu văn hóa xem tu vi dân gian Lê Quang Khang giải thích: Ba nén nhang thể hiện ý nghĩa là tâm nhang (lòng thành), giới nhang (theo lời răn dạy của Phật thánh tổ đường) và định nhang (tuyệt đối không thay lòng đổi dạ).

2. Tại sao lại lạy 3 lạy?

Ý nghĩa của lại 3 lạy:

  • Lạy thứ nhất thể hiện lòng thành tâm hướng Phật. 
  • Lạy thứ hai thể hiện ước vọng muốn được giác ngộ, muốn được quy về chốn cửa Phật. 
  • Lạy thứ ba là trang nghiêm sám hối lỗi lầm của mình trước Phật. 

Như vậy, thắp 3 nén nhang, lạy 3 lạy là một hành động không phải chỉ theo thói quen mà là một nghi lễ có truyền thống lâu đời, thể hiện cái tâm ấm áp, tín ngưỡng cao đẹp của dân tộc hướng tới những điều lương thiện.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

BÀI VIẾT ĐỀ XUẤT × +